Home

לפני ימים מספר חזרנו מהשתלמות מקצועית על קיימות והתחדשות עירונית בברצלונה, מדובר במבנה יוצא דופן בנושא יעילות אנרגטית, הבניין חוסך מעל 50% אנרגיה תפעולית, תוך הפחתת יחס ברוטו נטו ל 8% (הנמוך ביותר בברצלונה היום).

בישראל היום יחס הברוטו נטו עומד על 25% – 30%!!!
לתשומת לבכם ככל שהיחס נמוך יותר כך התשלום יהיה יעיל יותר מבחינת תשלום על מטר מרובע משרדי בפועל.

מדובר בחיסכון של מאות אלפי שקלים לאורך זמן , תוך יצירת החזר השקעה (ROI) מהיר.

משרדו עוסק בתחום הפיתוח בר קיימא והתחדשות עירונית בכל מה שקשור לנושאי סביבה, בנייה ירוקה וקיימות.

מוזמנים לפנות למשרדנו:
טלפון: 077-5080138

02יונ 2016

לא אחת נתבעים עורכי דין שערכו הסכם למכירת נכס מקרקעין בשל טענת אי התאמת הממכר , כולו או חלקו , לתיאורו בחוזה או לציפיות הרוכש. טענות באשר למהות הנכס ויעודו או היעדר התאמתו למטרת רכישתו או שכירתו נמנות בין התביעות המופנות כלפי עורכי דין. כך למשל, לא מעט הסכמי מכר לדירות מגורים נערכים כשבפועל נמכר […]

02יונ 2016

לפני ימים מספר חזרנו מהשתלמות מקצועית על קיימות והתחדשות עירונית בברצלונה, מדובר במבנה יוצא דופן בנושא יעילות אנרגטית, הבניין חוסך מעל 50% אנרגיה תפעולית, תוך הפחתת יחס ברוטו נטו ל 8% (הנמוך ביותר בברצלונה היום). בישראל היום יחס הברוטו נטו עומד על 25% – 30%!!! לתשומת לבכם ככל שהיחס נמוך יותר כך התשלום יהיה יעיל […]

שינוי גודל כתב
הפעל ניגודיות