לפני רכישה

02יונ 2016

לא אחת נתבעים עורכי דין שערכו הסכם למכירת נכס מקרקעין בשל טענת אי התאמת הממכר , כולו או חלקו , לתיאורו בחוזה או לציפיות הרוכש. טענות באשר למהות הנכס ויעודו או היעדר התאמתו למטרת רכישתו או שכירתו נמנות בין התביעות המופנות כלפי עורכי דין. כך למשל, לא מעט הסכמי מכר לדירות מגורים נערכים כשבפועל נמכר […]

שינוי גודל כתב
הפעל ניגודיות