בדיקה לפני רכישה / מכירה

  • בדיקה לפני רכישה / מכירה

    בדיקה מקיפה של הנכס אשר בה במטרה לבדוק היבטים שמאיים שונים לרבות שוויו של הנכס, המצב התכנוני, חריגות בניה, היבטי מיסוי, תשלומים לרשות מקרקעי ישראל, התאמה לתשריטי בית משותף, אומדן זכויות נוספות ועוד.

שינוי גודל כתב
הפעל ניגודיות