ועדות ערר / הופעות מול שמאי מכריע

  • ועדות ערר / הופעות מול שמאי מכריע

    בדיקת חבות בהיטל השבחה, הכנת שמאויות נגדיות והופעה אצל שמאי מכריע לפי תיקון 84 לחוק התכנון והבניה.

שינוי גודל כתב
הפעל ניגודיות